logo_hason l-cent  
Tel: 04 37853839 | 08 35121725
Email: info@hason.vn
Chuyên bán buôn - Hàng có sẵn - Giá tốt nhất trên thị trường!
KHÁCH HÀNG
spam
   
 

Thanh truyền con lăn

typers

roller tracks

  • Dùng cho loại GP - 40

HJ 1 HJ 2

HJ 3HJ 4

HJ 5HJ 6

HJ 7HJ 8

HJ 9HJ 10

HJ 11HJ 12

HJ 13HJ 14

HJHJ

HJHJ

HJHJ

  • Dùng cho loại GP-35

HJ HJ

HJHJ

HJHJ

  • Dùng cho loại GP- 85A

HJ HJ

HJHJ

HJHJ

HJ

  • Dùng cho loại GP- 60

HJ HJ

HJHJ

HJHJ

 

 

 
hotline

HASON Technology& Trading Co., Ltd.